سخن مدیریت رایاکنکور با شما : رایاکنکور اولین سیستم پیشرفته در راستای مشاوره تحصیلی و کنکور های سراسری میباشد.
021-66176638 تلفن پشتیبانی 24 ساعته

اهمیت و نحوه مطالعه دروس مختلف

اهمیت و نحوه مطالعه شیمی در کنکور

روش مطالعه درس شیمی درس شیمی یکی از دروس تجربی می‌باشد که درصد بالای آن کمک بسزایی در قبولی رشته‌های زیر گروه یک تجربی (علوم پزشکی) و داروسازی می‌کند. ی...

اهمیت و نحوه مطالعه زبان انگلیسی در کنکور

اهمیت و روش مطالعه درس زبان انگلیسی در کنکور با توجه به اینکه درس زبان در کنکور دارای ضریب 2 می‌باشد. بسیاری از داوطلبان اهمیت زیادی به این درس نمی‌دهند، درحالی که ...

اهمیت و نحوه مطالعه عربی در کنکور

اهمیت و روش مطالعه درس عربی در کنکور اکثر دانش‌آموزان به‌خاطر ترس از درس عربی، آن را درس سختی میدانند. اما اگر با دید مثبت نگاه کنید، این درس همان درسی است ک...

اهمیت و نحوه مطالعه ریاضی در کنکور

روش مطالعه درس ریاضی درس ریاضی یکی از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین دروس در رشته‌های مختلف به‌خصوص رشته ریاضی است که از درس‌های حجیم و پر‌سؤال در کنک...

اهمیت و نحوه مطالعه فیزیک در کنکور

روش مطالعه فیزیک درس فیزیک که یک درس بسیار مفهومی در رشته‌های علوم تجربی و ریاضی می‌باشد بسیاری از دانش‌آموزان را درگیر  خود کرده است. بسیاری از افراد نمی...

اهمیت و نحوه مطالعه ادبیات فارسی در کنکور

اهمیت و روش مطالعه ادبیات فارسی در کنکور ادبیات جزو دروس با اهمیّت و دارای ضریب بالا (4) و بسیار رتبه‌آور می‌باشد. به‌همین علت توجه کافی به این درس ...

اهمیت و نحوه مطالعه زیست در کنکور

روش مطالعه زیست شناسی  درس زیست‌شناسی مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین درس در کنکور تجربی است. ضریب آن در زیر گروه یک و دو (12) و در زیر گروه سه، چهار و پنج (6...

اهمیت و نحوه مطالعه دین و زندگی در کنکور

 اهمیّت و روش مطالعه دین و زندگی در کنکور درس دین و زندگی با ضریب 3، بعد از ادبیات مهم‌ترین درس عمومی می‌باشد. به‌طور کلی در درس دین و زندگی کنکور دو نوع ...